FOG 1

Środki myjące i dezynfekcyjne - Przemysł, Rolnictwo, Gospodarstwo domowe

FOG 1

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Adiuwant bezolejowy,
  • Poprawia właściwości zamgławiające,
  • Wydłuża czas utrzymywania się mgły w powietrzu,
  • Rekomendowany do stosowania w ogrodnictwie.
  • Wydłuża zasięg działania zamgławiaczy termicznych i ULV.
  • Poprawia widzialność mgły.
  • Gwarantuje równomierne rozprowadzenie środka w obiekcie.
  • Nie powoduje przebarwień.
  • Ważny aż 3 lata od daty produkcji.

SKŁAD CHEMICZNY:

mieszanina alkoholi wielowodorotlenowych

DAWKOWANIE:

Preparat FOG 1 należy dodawać w następującej ilości:

10 – 20% w stosunku do objętości przygotowanego roztworu.

Czyli przykładowo na 1 litr roztworu roboczego dodajemy 100-200 ml FOG 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas stosowania produktu, należy zachowywać standardowe środki ostrożności obowiązujące podczas pracy z chemikaliami. Nie wdychać rozpylonej mgły. Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Dostępne opakowania: 1 l, 10 l.

POZOSTAŁE PRODUKTY O ZASTOSOWANIU SPECJALNYM GLOB-CHEM

ATTAK TATHRIN EC
GLI-FOG
PLANT FOG
Degreenerator Profi
INTENS MACHINA
Degreenerator RTU
OPTIM AKTIV RTU