PULSAR FOOD

Środki myjące i dezynfekcyjne - Przemysł, Rolnictwo, Gospodarstwo domowe

Pulsar Food

Pozwolenie Nr 7158/17

ZASTOSOWANIE:

Płynny koncentrat dezynfekcyjny, wykazujący skuteczność wobec bakterii i grzybów podczas dezynfekcji powierzchni w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz podczas dezynfekcji powierzchni w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych, w pustych szklarniach, pieczarkarniach, boczniakarniach i kompostowniach poza cyklami produkcyjnymi oraz zakładach użyteczności publicznej. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku.

PULSAR FOOD może być stosowany w:

  • szeroko pojętej weterynarii: obiektach inwentarskich (np. wylęgarniach, kurnikach, indycznikach, chlewniach, oborach, stajniach) , pojazdach transportujących zwierzęta, w lecznicach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt, miejscach utylizacji zwierząt podczas epidemii itp.
  • HoReCa oraz w pomieszczeniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt np. zakładach produkcyjnych, przechowalniczych i przetwórczych przemysłu spożywczego, w ubojniach, magazynach żywności i pasz itp.
  • zakładach użyteczności publicznej, środkach transportu, składowiskach odpadów, szatniach, toaletach publicznych itp.
  • w pustych szklarniach, pieczarkarniach, boczniakarniach i kompostowniach poza cyklami produkcyjnymi.

SUBSTANCJA CZYNNA:

kwas nadoctowy – 50 g/kg

DAWKOWANIE, SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór produktu może być podawany za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego i zamgławiaczy wykonanych z materiałów kwasoodpornych. Optymalne dawka roztworu roboczego w stężeniu zgodnym z zaleceniami poniżej, w ilości 0,4 l/ m2 powierzchni. Podczas sporządzania roztworu roboczego należy zachować szczególną ostrożność, z powodu żrących właściwości powstającego kwasu nadoctowego. UWAGA! Zabieg przeprowadzać podczas nieobecności zwierząt i osób postronnych. Nie stosować na stal, miedź oraz powierzchnie ocynkowane.

Zastosowanie w higienie weterynaryjnej

 Działanie:  bakteriobójcze  grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżopodobnych  grzybobójcze
 Stężenie:  1%  0,5%  2%
 Czas działania:  120 min  120 min  120 min
 Zamgławianie koncentratu na 1000m3  2 litry  1 litr  4 litry

Dezynfekcja w HoReCa oraz w produkcji i przetwórstwie artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz w przemyśle na powierzchniach niekontaktujących się z żywnością pustych, szklarniach, pieczarkarniach, boczniakarniach i kompostowniach poza cyklami produkcyjnymi:

 Działanie:  bakteriobójcze  grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżopodobnych  grzybobójcze
 Stężenie:  0,5%  0,5%  4%
 Czas działania:  5 min  15 min  15 min
 Zamgławianie koncentratu na 1000m3  1 litr  1 litr  8 litrów

Po zakończeniu zabiegu dezynfekcji, należy pozostawić preparat na powierzchni przez zalecany czas działania (patrz tabelka), następnie bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Wszelkie zbędne pozostałości środka na powierzchni spłukać (powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą zdatną do picia).

Dostępne opakowania: 5 kg, 20 kg.

WSZYSTKIE PRODUKTY DEZYNFEKCYJNE FIRMY GLOB-CHEM

Antywirusowa piana
Optim Aromaktiv
OPTIM CHLOR
Prim 7
Pulsar Ferma
Via-Sept
VIA-SEPT ULTRAN
VIA-SEPT QUATS