BELOX 50

BELOX 50

Nr pozwolenia PL/2021/0467/MR/BPF

WŁAŚCIWOŚCI:

Preparat dezynfekcyjny o szerokim zakresie zastosowania. Przeznaczony do

  1. Dezynfekcji wody pitnej (Grupa 5),
  2. Dezynfekcji rurociągów i zbiorników na napoje przy użyciu systemu Clean-In-Place (CIP); (Gr. 04);
  3. Dezynfekcji korków poprzez namaczanie w systemie zamkniętym. (Gr. 04);
  4. Dezynfekcja wewnętrznych powierzchni rur i zbiorników wody pitnej i przy użyciu systemu Clean-In-Place (CIP). (Gr. 04);
  5. Dezynfekcji powierzchni nieporowatych w pomieszczeniach dla zwierząt, (Gr. 03);
  6. Dezynfekcja opakowań w systemie zamkniętym. Metoda zwilżania i metoda zanurzania (system łaźni zanurzeniowej); (Gr. 04).

SKŁAD CHEMICZNY:

nadtlenek wodoru
(CAS: 7722-84-1) 49,9 g/100 g (49,9%)

DAWKOWANIE:

W zależności od miejsca i sposobu zastosowania rekomendowane jest uzywanie 9,88%- 35% roztworu nadtlenku wodoru.

Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowywania roztworu roboczego umieszczone są na etykiecie produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W trakcie stosowania produktu należy nosić środki ochrony indywidualnej (fartuch, długie rękawice, gumowe buty, gogle z osłonami bocznymi).

Dostępne opakowania: baniak 22 kg.

WSZYSTKIE PRODUKTY DEZYNFEKCYJNE FIRMY GLOBCHEM

ANTYWIRUSOWA PIANA DEZYNFEKCYJNA
PULSAR FERMA
VIA-SEPT QUATS
OPTIM AROMAKTIV
PULSAR FOOD
BELOX 50
OPTIM CHLOR
VIA-SEPT
PRIM 7
VIA-SEPT ULTRAN